Educatie

‘Je leert nergens zoveel als in het onderwijs’.

Een paar persoonlijke voorbeelden:

Martine heeft jarenlange onderwijservaring. Sinds de oprichting van Lekkerkerk Tekst en Training ontwikkelt, schrijft en redigeert Martine diverse lesmethoden, materialen en lesbrieven voor het vmbo en het basisonderwijs. Martine geeft ook taallessen op maat.